17842142060937995

πŠπ‹π”ππ„π!
DEZE ZONNEDAG 29 JANUARI GAON WE WEER IS OERBRABANTS KLUNEN! DUN ABSOLUTE GINNERAOLE REEJPUTIETSIE VEUR UT FIST DER FISTUH, UT CARRENAVAL. ZOALS GULLIE WITTEN VAN VEURIGE JAOREN NEEMT NAT DUN TABBLADEN OVER OM ER DUN LEUTIGSTE PRIE-CARRENAVALSKNALLER VEN TE MAOKEN.

VANAF 14:11 IS UT HOSSEN, FEESTEN, KNALLEN, ZWIEREN, ZWAAIEN, POLONAISE LOPUH EN MOEILIJK DOEN IN DOKSKE 19 TOTDAT NIEMAND MEER OP ZUNNE POOTJES KEN STAON NIE. KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT ZIEN, WAAJ KENNE NIE WACHTE NIE..

(GERST &) NAT

CategorieΓ«n: