1537983661

De eerst volgende Dokquiz is: A: Donderdag B: Volgende week donderdag. C: Vorige week donderdag. D:Tot vanavond.

#KomNietTesten #Quiz #Woensdag #BreektDeWeekZoLekker #Vraagtekens 🍻

Categorieën: